EN MK SQ
Локации
 
  МЛЕЧНИ РЕСТОРАНИ од „ ЖИТО ЛЕБ “ АД   -    СКОПЈЕ
Р.БР НАЗИВ   НА   ОБЈЕКТОТ АДРЕСА
1 ПРОДАВНИЦА БР.111  РЕКОРД ул. ВЕЉКО  ВЛАХОВИЌ  бр.6 Скопје-Центар РЕКОРД
2 ПРОДАВНИЦА БР.178  РАДИШАНИ РАДИШАНИ - трговски
3 ПРОДАВНИЦА БР.42  ИЛИНДЕНСКА  ул.БУЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр.20 Центар-влада семафори
4 ПРОДАВНИЦА БР.68  ГРАДЕЖЕН   ул.БУЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр.39  Центар
5 ПРОДАВНИЦА БР.109   КУЗМАН  ул.М.Т.ГОЛОГАНОВ  Бр.ББ   Центар КУЗМАН СТД
6 ПРОДАВНИЦА БР.157  КИСЕЛА  ВОДА ул.САВА КОВАЧЕВИЌ Бр.47/2 Скопје Кисела Вода
7 ПРОДАВНИЦА БР.29  ЛИСИЧЕ   ул.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОСКИ  бр.ББ Аеродром ТРГОВСКИ ПАЗАР
8 ПРОДАВНИЦА БР.40 БЕВЕРЛИ  ХИЛС ул.НАРОДЕН ФРОНТ бр.21 Скопје-Центар ТРГОВСКИ
9 ПРОДАВНИЦА БР.4  БУЊАКОВЕЦ ул.БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр.18 Центар СПРОТИ ЗЕГИН
10 ПРОДАВНИЦА БР.118  ЗЕЛЕНО  ПАЗАРЧЕ ул.11-ТИ  ОКТОМВРИ  бр.46 Скопје Центар НАСПРОТИ ВЛАДА
11 ПРОДАВНИЦА БР.144  ЛЕПТОКАРИЈА  ул.БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр.ББ Карпош НА СЕМАФОРИ

КОНТАКТ ИНФО

Тел: + 389 046 262 550

Тел: + 389 046 254 510

E-mail: zitoleb@zitoleb.com.mk

Следете не:

zito_g.png         zito_tw.png         zito_f.png